C - 8. Jun 2012

BIS Ch. Schanti's Samson Lamleh x MultiCh. Bhoomi Lamleh SchambalaCh. Woodruff Snow Lion's Shang-Po Lamleh

The 8-weeks old boys from our Litter C in full parade :: Osemtýždňoví chlapci nášho vrhu C v plnej paráde:

Khyi-Mi CaBa Lamleh - 'Henry'

Khyi-Mi CuTi Lamleh - 'Cuti'

Khyi-Mi CoDo Lamleh - 'Kodo'

Khyi-Mi CiNi Lamleh - 'Cuki'

Khyi-Mi Chil Le Lamleh - 'Barney'

Khyi-Mi Cang Po Lamleh - 'Cangy'

Our puppies are already 5 weeks old and they started to entertain visitors. Naše šteniatka už majú 5 týždňov a začali prijímať návštevy.

The three weeks old puppies grow beautifuly and they learn some important doggy-skills, too! They are able to bark, growl, play and they started to learn how to eat from a bowl. We have a lot of fun with them everyday.

Trojtýždňové šteniatka rastú do krásy, ale učia sa aj psie kusy! Už vedia štekať, vrčať, hrať sa a začínajú sa učiť jesť z misky. Je s nimi čoraz väčšia zábava.

One week old puppies :: Týždňové šteniatka

8/JUN/2012 The puppies out of Balou and Bhoominka are there!
We have 6 beautiful boys. 2x black & tan with white (tricolour) and 4x sable with white.

8. júna 2012 sa narodili dlhoočakávané šteniatka Baloua a Bhoominky.
Máme 6 krásnych chlapcov vo farbách 2x black & tan s bielou (tricolour) a 4x sobol s bielymi znakmi.

Pedigree C

This combination reffers to the famous breeding in the well known kennel Schanti's, who has signifikant influenced breeding and the contemporary look of the Tibetan Terriers in Europe and America. We expect puppies with ideal high with solid bones, beautiful heads and attractive coat.

Toto spojenie nadväzuje na famózne odchovy slávnej ch. st. Schanti's, ktorá významne ovplyvnila chov aj súčasný výzor tibetských teriérov v Európe aj v Amerike. Od tohto spojenia očakávame šteniatka ideálnej výšky s pevnými kostrami, krásnymi hlavami a s atraktívnou srsťou.

We speak English :: wir sprechen deutsch :: мы говорим по-русски :: говорим български

If you like our breeding or if you want a puppy from us, please feel free to call +421-905-235-377, or send us an e-mail to the address khyimi@khyimi.eu. We will be pleased to receive your interest in puppies, but also to simply talk to you about Tibetan terriers and life with them.

Ak sa vám páčia naše odchovy a chceli by ste od nás šteniatko, zavolajte 0905 235 377, alebo nám napíšte mail na khyimi@khyimi.eu. Radi sa o tibetských teriéroch a o živote s nimi porozprávame aj nezáväzne.

Kontakt

Khyi-Mi Tibetan Terriers Martina Adamekova
Orechova 41
900 42 Dunajska Luzna
Slovakia
+421 905 235 377 khyimi@khyimi.eu